zákonné e-learning kurzy

Jednorázové videokurzy

Sady videokurzů

Periodické videokurzy

Řešení na míru

PO Z + První pomoc

Školení PO Z + První pomoc

Kurz PO pro Zaměstnance obsahuje obsáhlé informace z oblasti Zákona o požární ochraně, který definuje práva a povinnosti zaměstnance v oblasti požární ochrany na pracovišti. 
Kurz První pomoc je složen z několika kapitol, kdy se zaměstnanci seznámí s legislativou vztahující se k první pomoci a následně s názornými ukázkami první pomoci například při zástavě srdce, popálení, poleptání, zlomenině, úrazu elektrickým proudem a další. Kurzy jsou doprovázeny praktickými video ukázkami. 

Řada
Cena (bez DPH 21 %)
250 Kč
303,- s DPH / kurz
PO Z + První pomoc