zákonné e-learning kurzy

Jednorázové videokurzy

Sady videokurzů

Periodické videokurzy

Řešení na míru

PO Z + Práce ve výškách + GDPR

Školení PO Z + Práce ve výškách + GDPR

Kurz PO pro Zaměstnance obsahuje obsáhlé informace z oblasti Zákona o požární ochraně, který definuje práva a povinnosti zaměstnance v oblasti požární ochrany na pracovišti. 
Kurz Práce ve výškách je určen pro všechny zaměstnance, kteří při své práci využívají žebříky, zdvihací plošiny, lešení, ale i malé schůdky apod. Za práci ve výšce se rozumí jakákoli práce na pevnou plochou. 
Kurz GDPR obsahuje informace dle evropské legislativy a současně je zde obsažen Zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů. Kurz je vhodný pro všechny zaměstnance, kteří přicházejí do styku s firemní a také osobními citlivými údaji. 

Řada
Cena (bez DPH 21 %)
210 Kč
254,- s DPH / kurz
PO Z + Práce ve výškách + GDPR