zákonné e-learning kurzy

Jednorázové videokurzy

Sady videokurzů

Periodické videokurzy

Řešení na míru

PO VP + První pomoc + HomeOffice

Školení PO VP + První pomoc + HomeOffice

Kurz PO pro Vedoucí pracovníky obsahuje obsáhlé informace z oblasti Zákona o požární ochraně, který definuje práva a povinnosti vedoucího zaměstnance v oblasti požární ochrany na pracovišti a současně upřesňuje odpovědnost vedoucího pracovníka na pracovišti. 
Kurz První pomoc je složen z několika kapitol, kdy se zaměstnanci seznámí s legislativou vztahující se k první pomoci a následně s názornými ukázkami první pomoci například při zástavě srdce, popálení, poleptání, zlomenině, úrazu elektrickým proudem a další. Kurzy jsou doprovázeny praktickými video ukázkami. 
Kurz na téma jaká pravidla BOZP platí u Práce z domova.

Řada
Cena (bez DPH 21 %)
280 Kč
339,- s DPH / kurz
PO VP + První pomoc + HomeOffice