zákonné e-learning kurzy

Jednorázové videokurzy

Sady videokurzů

Periodické videokurzy

Řešení na míru

PO VP + Práce ve výškách

Školení PO VP + Práce ve výškách

Kurz PO pro Vedoucí pracovníky obsahuje obsáhlé informace z oblasti Zákona o požární ochraně, který definuje práva a povinnosti vedoucího zaměstnance v oblasti požární ochrany na pracovišti a současně upřesňuje odpovědnost vedoucího pracovníka na pracovišti. 
Kurz Práce ve výškách je určen pro všechny zaměstnance, kteří při své práci využívají žebříky, zdvihací plošiny, lešení, ale i malé schůdky apod. Za práci ve výšce se rozumí jakákoli práce na pevnou plochou. 

Řada
Cena (bez DPH 21 %)
150 Kč
182,- s DPH / kurz
PO VP + Práce ve výškách