zákonné e-learning kurzy

Jednorázové videokurzy

Sady videokurzů

Periodické videokurzy

Řešení na míru

BOZP Z + Práce ve výškách + HomeOffice

Školení BOZP Z + Práce ve výškách + HomeOffice

Kurz BOZP pro Zaměstnance obsahuje základní předpisy, práva a povinnosti vycházející z platné legislativy České republiky. Kurz je určen pro řadové zaměstnance, kteří jsou na pracovišti podřízeni vedoucím zaměstnancům.
Kurz Práce ve výškách je určen pro všechny zaměstnance, kteří při své práci využívají žebříky, zdvihací plošiny, lešení, ale i malé schůdky apod. Za práci ve výšce se rozumí jakákoli práce na pevnou plochou. 
Kurz na téma jaká pravidla BOZP platí u Práce z domova.

Řada
Cena (bez DPH 21 %)
210 Kč
254,- s DPH / kurz
BOZP Z + Práce ve výškách + HomeOffice