zákonné e-learning kurzy

Jednorázové videokurzy

Sady videokurzů

Periodické videokurzy

Řešení na míru

BOZP VP + PO VP + Řidiči

Školení BOZP VP + PO VP + Řidiči

Kurz BOZP pro Vedoucí pracovníky obsahuje souhrn předpisů, práv a povinností vycházející z platné legislativy České republiky. Obsah je určen primárně pro vedoucí pracovníky se zvýšenou odpovědností na pracovišti. 
Kurz PO pro Vedoucí pracovníky obsahuje obsáhlé informace z oblasti Zákona o požární ochraně, který definuje práva a povinnosti vedoucího zaměstnance v oblasti požární ochrany na pracovišti a současně upřesňuje odpovědnost vedoucího pracovníka na pracovišti. 
Kurz Řidiči referenti zahrnuje komplexní informace o povinnostech zaměstnance na služební cestě osobním automobilem ať již firemním, nebo soukromým. Současně je kurz zaměřen na pravidla provozu na komunikacích v České republice.  

Řada
Cena (bez DPH 21 %)
220 Kč
266,- s DPH / kurz
BOZP VP + PO VP + Řidiči