zákonné e-learning kurzy

Jednorázové videokurzy

Sady videokurzů

Periodické videokurzy

Řešení na míru

Jednorázová školení

Jednorázová školení

Objednejte jednorázová video-školení v oblasti BOZP a Požární ochrany, školení řidičů referentů a další. Povinná školení stanovená českou legislativou jsme pro vás připravili s týmem odborníků. Zakoupením jakéhokoliv kurzu získáváte přístup do LMS (výukového systému) ZDARMA. Neplatíte žádné další poplatky, cena za kurz je konečná.

POZOR:

Pokud jednoho zaměstnance potřebujete proškolit více kurzy najednou, doporučujeme využít zvýhodněné SADY VIDEOKURZŮ.
Pokud potřebujete periodická opakování kurzů využijte PERIODICKÉ VIDEOKURZY.

Filtrace kurzů:

Školení BOZP
vedoucí pracovníci

Kurz BOZP pro Vedoucí pracovníky obsahuje souhrn předpisů, práv a povinností vycházející z platné legislativy České republiky. Obsah je určen primárně pro vedoucí pracovníky se zvýšenou odpovědností na pracovišti. 

95 Kč
bez DPH

Školení BOZP
zaměstnanci

Kurz BOZP pro Zaměstnance obsahuje základní předpisy, práva a povinnosti vycházející z platné legislativy České republiky. Kurz je určen pro řadové zaměstnance, kteří jsou na pracovišti podřízeni vedoucím zaměstnancům.

95 Kč
bez DPH

Školení GDPR

Kurz GDPR obsahuje informace dle evropské legislativy a současně je zde obsažen Zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů. Kurz je vhodný pro všechny zaměstnance, kteří přicházejí do styku s firemní a také osobními citlivými údaji. 

75 Kč
bez DPH

Školení POŽÁRNÍ OCHRANA
vedoucí pracovníci

Kurz PO pro Vedoucí pracovníky obsahuje obsáhlé informace z oblasti Zákona o požární ochraně, který definuje práva a povinnosti vedoucího zaměstnance v oblasti požární ochrany na pracovišti a současně upřesňuje odpovědnost vedoucího pracovníka na pracovišti. 

95 Kč
bez DPH

Školení POŽÁRNÍ OCHRANA
zaměstnanci

Kurz PO pro Zaměstnance obsahuje obsáhlé informace z oblasti Zákona o požární ochraně, který definuje práva a povinnosti zaměstnance v oblasti požární ochrany na pracovišti. 

95 Kč
bez DPH

Školení PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Kurz Práce ve výškách je určen pro všechny zaměstnance, kteří při své práci využívají žebříky, zdvihací plošiny, lešení, ale i malé schůdky apod. Za práci ve výšce se rozumí jakákoli práce na pevnou plochou. 

75 Kč
bez DPH

Školení PRÁCE Z DOMOVA
Homeoffice

Kurz na téma jaká pravidla BOZP platí u Práce z domova.

75 Kč
bez DPH

Školení PRVNÍ POMOC

Kurz První pomoc je složen z několika kapitol, kdy se zaměstnanci seznámí s legislativou vztahující se k první pomoci a následně s názornými ukázkami první pomoci například při zástavě srdce, popálení, poleptání, zlomenině, úrazu elektrickým proudem a další. Kurzy jsou doprovázeny praktickými video ukázkami. 

180 Kč
bez DPH

Školení ŘIDIČI REFERENTI

Kurz Řidiči referenti zahrnuje komplexní informace o povinnostech zaměstnance na služební cestě osobním automobilem ať již firemním, nebo soukromým. Současně je kurz zaměřen na pravidla provozu na komunikacích v České republice.  

75 Kč
bez DPH