zákonné e-learning kurzy

Jednorázové videokurzy

Sady videokurzů

Periodické videokurzy

Řešení na míru

Akce

Akce

Filtrace kurzů:

Školení BOZP
vedoucí pracovníci

Kurz BOZP pro Vedoucí pracovníky obsahuje souhrn předpisů, práv a povinností vycházející z platné legislativy České republiky. Obsah je určen primárně pro vedoucí pracovníky se zvýšenou odpovědností na pracovišti. 

95 Kč
bez DPH

Školení BOZP
zaměstnanci

Kurz BOZP pro Zaměstnance obsahuje základní předpisy, práva a povinnosti vycházející z platné legislativy České republiky. Kurz je určen pro řadové zaměstnance, kteří jsou na pracovišti podřízeni vedoucím zaměstnancům.

95 Kč
bez DPH

Školení POŽÁRNÍ OCHRANA
vedoucí pracovníci

Kurz PO pro Vedoucí pracovníky obsahuje obsáhlé informace z oblasti Zákona o požární ochraně, který definuje práva a povinnosti vedoucího zaměstnance v oblasti požární ochrany na pracovišti a současně upřesňuje odpovědnost vedoucího pracovníka na pracovišti. 

95 Kč
bez DPH

Školení POŽÁRNÍ OCHRANA
zaměstnanci

Kurz PO pro Zaměstnance obsahuje obsáhlé informace z oblasti Zákona o požární ochraně, který definuje práva a povinnosti zaměstnance v oblasti požární ochrany na pracovišti. 

95 Kč
bez DPH

Školení PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Kurz Práce ve výškách je určen pro všechny zaměstnance, kteří při své práci využívají žebříky, zdvihací plošiny, lešení, ale i malé schůdky apod. Za práci ve výšce se rozumí jakákoli práce na pevnou plochou. 

75 Kč
bez DPH

Školení ŘIDIČI REFERENTI

Kurz Řidiči referenti zahrnuje komplexní informace o povinnostech zaměstnance na služební cestě osobním automobilem ať již firemním, nebo soukromým. Současně je kurz zaměřen na pravidla provozu na komunikacích v České republice.  

75 Kč
bez DPH