zákonné e-learning kurzy

Nejžádanější školení

Školení POŽÁRNÍ OCHRANA
zaměstnanci

Kurz PO pro Zaměstnance obsahuje obsáhlé informace z oblasti Zákona o požární ochraně, který definuje práva a povinnosti zaměstnance v oblasti požární ochrany na pracovišti. 

95 Kč
bez DPH

Školení POŽÁRNÍ OCHRANA
vedoucí pracovníci

Kurz PO pro Vedoucí pracovníky obsahuje obsáhlé informace z oblasti Zákona o požární ochraně, který definuje práva a povinnosti vedoucího zaměstnance v oblasti požární ochrany na pracovišti a současně upřesňuje odpovědnost vedoucího pracovníka na pracovišti. 

95 Kč
bez DPH

Školení ŘIDIČI REFERENTI

Kurz Řidiči referenti zahrnuje komplexní informace o povinnostech zaměstnance na služební cestě osobním automobilem ať již firemním, nebo soukromým. Současně je kurz zaměřen na pravidla provozu na komunikacích v České republice.  

75 Kč
bez DPH

Školení PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Kurz Práce ve výškách je určen pro všechny zaměstnance, kteří při své práci využívají žebříky, zdvihací plošiny, lešení, ale i malé schůdky apod. Prací ve výšce se rozumí jakákoli práce nad pevnou plochou. 

75 Kč
bez DPH

Novinky
Close